abcd Analyse

Analysen består af en række udsagn. Det er vigtigt at du besvarer spørgsmålene ud fra dit daglige job.

Der findes ingen rigtige eller forkerte svar. Tag din første indskydelse.

Ved hvert spørgsmål skal du fordele 9 point mellem de to udsagn.

Eksempel:
Har egne meninger 7 2 Søger accept fra andre
Ligefrem og direkte 9 0 Undgår konfrontationer

AB
Har egne meninger Søger accept fra andre
Ligefrem og direkte Undgår konfrontationer
Selvstændig og egenrådig Mere afhængig af andre
Fokuseret på egne ideer Opmærksom på andres ideer og tanker
Træffer selv beslutninger Lytter til andre
Sætter egne mål og arbejder efter dem Arbejder efter fælles mål/ønsker
Motiveret af sagen Motiveret af mennesker
Tager føringen Indordner dig
Kontrollerer situationen Tilpasser dig situationen
Ønsker klare facts Ser mange alternativer
Handlende Afventende
Skal overbevises Forstående
Utålmodig Tålmodig
Tænker logisk Tænker abstrakt
Stædig Afglidende
Pågående Afslappet
Mangler indfølingsevne Meget indfølingsevne
Bestemmende Hensynstagende
CD
Mange venner Få gode venner
Impulsiv Overvejende
Kan lide at eksperimentere Søger det sikre
Helikopterperspektiv Detailorienteret
Talende Lyttende
Arbejder frit Arbejder systematisk
Risikovillig Sikkerhedssøgende
Tænker kreativt Tænker analytisk
Meget social Mindre social
Iværksætter mange nye ting Organiseret - følger helst en plan
Aktiv og igangsættende Pligtopfyldende og udholdende
Ligefrem Tilbageholdende
Søger samarbejde med andre Arbejder gerne alene
Hurtige beslutninger Overvejer, før du taler
Dramatiserende Saglig og entydig
Meget åben i samvær med andre Mere stille i samvær med andre
Tænker abstrakt Tænker konkret
Viser følelser Holder følelser for sig selv